"Bezielde inspiratie" (studie)dagen

5 studiedagen rondom een specifiek (levens)thema uitgewerkt in het beeldend medium

€ 120,00
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

Inhoud
Tijdens de bezielde inspiratie dagen dompel je je zelf helemaal onder in het beeldend medium rondom een specifiek thema en werk je dit uit aan de hand van beeldend materiaal, wat qua app
èlwaarde, dynamiek en symboliek gekoppeld is aan het thema. Hierbij maak ik ook gebruik van beeldende meditaties en aandachtsoefeningen. Het zijn dagen waarop je via je eigen ervaring kunt voelen hoe je met het medium wilt werken. Je maakt contact met jezelf en (de stroom van) je eigen creativiteit, zodat je hier ook in het werken met cliënten gebruik van kunt maken.
Deze dagen zijn te volgen voor een ieder die geinteresseerd is om (weer) contact te maken met je eigen creativiteit en vanuit bezieling (weer) therapie te geven.  Accreditatie met 6 studiepunten is aangevraagd bij de FVB.


Groepsgrootte: max 6 personen
Begeleiding: Suzan Abee
Locatie: De Blauwe Reiger, de Steiger 77, Almere
Tijd: 10.00-16.30 uur
Kosten: € 120,- per dag, incl materiaal

Aanvullend kun je er ook voor kiezen om de training “Bezield beeldend therapeut” in het najaar van 2020 te volgen. Zie hiervoor de specifieke informatie.


In  het voorjaar van 2020 bied ik de volgende dagen aan:

10-01-2020 “Rythms of heart and soul”: (Ritmes van hart en ziel)
Een dag op basis van de 5 ritmes van Gabrielle Roth. Vloeiend, staccato, chaos, lyrisch en stilte. We werken met beweging, ademhaling en het lichaam en maken als het ware een reis door de ritmes van het leven.
Materiaal: (olie)pastelkrijt, acrylverf, gesso’s, water, en al het materiaal waarvan jij voelt dat het bruikbaar is.


07-02-2020 “Shatter, break....and become whole again” (Scherven, breken….en weer heel worden)
Een dag geheel in het teken van het werken met glas en glasscherven. Ook het fusen van glas in de hotpot is een onderdeel.
Materiaal: flessen, glas(scherven) klei, speciaal fuseglas voor de hotpot.


13-03-2020 "Follow your impulse and desire" (Volg je impuls en verlangen)
Een dag in het teken van het verkennen en volgen van jouw impulsen en verlangens. In de therapie zijn we vaak bezig met impulscontrole en beheersing, maar wat zou er gebeuren als we in de transitional space van het medium onze impulsen en verlangens verkennen en volgen.
Materiaal: totaal mixed media, materiaal wat jouw impulsen en verlangens weerspiegeld.

17-04-2020 “Mirrors and cracks” (Spiegels en scheuren)
Een dag werken met materialen die spiegelen en scheuren/openbreken, hoe je beeldend werk als spiegel kunt gebruiken en hoe je kunt werken met scheuren/ openbreken
Materiaal: o.a. gold and silverleaf, aluminiumfolie, craqueleerpasta.

15-5-2020 “Appear and dissapear” (Verschijnen en verdwijnen)
Een dag werken met materialen in lagen, mediums, gesso’s, verhullen en onthullen, wegkrabben.
Materiaal: o.a. diverse mediums, encaustic art (bijenwas) en shellac.


In het najaar van 2020 volgt weer de volledige training “Bezield beeldend therapeut”. 

Meld je aan via de mail suzan@expressie-gewaarzijn.nl. Vermeld daarbij voor welke studiedag(en) je je graag wilt inschrijven.